Előadóink

Prof. Dr. Vajdovich István

címzetes egyetemi tanár

Prof. Dr. Vajdovich István 1965-ben Szegeden szerzett fogorvosi diplomát a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen.
Ezt követően Szentesen, a Csongrád Megyei Kórház Szájsebészeti Osztályán kezdett dolgozni. Szakvizsgáit 1967–ben /fog-és szájbetegségek/majd 1979-ben /szájsebészet/ szerezte. Osztályvezetői kinevezést 1982-ben nyert. 1990-ben sikerrel védte meg kandidátusi disszertációját a fogorvosi implantológia tárgyköréből. 1992-ben a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán c. egyetemi docens, majd 2009-ben címzetes egyetemi tanári kinevezést kapott.
Fogorvosi implantológiával 1980 óta foglalkozik. Magyarországon elsőként fejlesztette ki és kezdte alkalmazni a nagytisztaságú polikristályos al-oxid biokerámiából készült Denti Diakor implantátumokat. Nevéhez fűződik az ötvözetlen titánból kifejlesztett Denti Implantációs Rendszer bevezetése /1987/, amely európai viszonylatban is a legrégebben alkalmazott dentális implantológiai rendszerek közé tartozik. Alapító tagja, majd 2004-2008 között elnöke a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának. A SZTE Fogorvostudományi Karának oktatójaként mind a fogorvoshallgatók, mind pedig a fogorvosok posztgraduális oktatásában rendszeresen részt vesz.
Szájsebészet és a fogorvosi implantológia fejlesztése terén elért eredményeiért 2011-ben a” Magyar Köztársaság Lovagkeresztje” kitüntetést kapta.


Dr. Hangyási Dávid Botond

Dr. med. dent. Dávid Botond Hangyási

Since 2010: Assistant lecturer Department of Periodontology, University of Szeged
2010: Certificate of Specialization in Periodontics Department of Periodontology, University of Szeged
Since 2007: Private Practice (since 2015 “Dentalstory”), Hódmezővásárhely, Hungary, University of Szeged, Hungary
Since 2007: Lecturer Department of Periodontology, University of Szeged, Practices and lectures for pre- and postgraduate students
2007- 2010: Postgraduate Training in Periodontology Department of Periodontology, University of Szeged, Dentist Department of Periodontology, University of Szeged
2007: Doctor of Dental Medicine Faculty of Dentistry, University of Szeged


Dr. Benedek Gábor

Dentha Bt. rendelovezetoje
Mesterfokozatú implantológus és szájsebész
Master of Science in Implantology and Dental Surgery
Master of Oral Medicine in Implantology
Fog- és szájbetegségek szakorvosa
Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa
Dento-alveoláris sebész

1990-ben végeztem a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán, szakvizsgáim konzerváló fogászat és fogpótlástan, valamint dentoalveoláris sebészet. 2007-ben Master of Oral Medicine in Implantology, majd 2014-ben MSc in Implantology and Dental Surgery szakképesítést szereztem a Münsteri Egyetemen. Kezdetben klinikusként dolgoztam, majd magánpraxisomat, a Dentha Fogászatot folyamatos fejlesztésekkel 5 székes rendelové fejlesztettem. Az egyetem akkreditált részképzohelyeként konzerváló fogászat–fogpótlástan és dentoalveoláris sebészet szakterületen rezidensképzéssel is foglalkozom. Az oktatás és a továbbképzés meghatározó eleme életemnek, rendelonkben rendszeresen szervezünk továbbképzéseket, hands-on kurzusokat. Mindig is a szájsebészet vonzott, azonban rendkívül fontosnak tartom, hogy egy implantológiával foglalkozó fogorvos a protetikát is magas fokon muvelje. A szájsebészeten belül leginkább az implantációval és az ehhez kapcsolódó intra- és extraorális csontpótlással foglalkozom.


Prof., Dr. med., Dr. med. dent. Piffkó József

SZTE SZAKK ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, tanszékvezető egyetemi tanára
Az SZTE SZAKK orvosigazgatója
Az SZTE SZAKK elnöke

1988-89 Katonai szolgálat a budapesti honvédkórházban
Szakmai súlypont: Komplex fejsérülések interdisciplináris ellátása

1988-91 Kiképzés az Országos Onkológiai Intézet
Fej-Nyaksebészeti Tanszékén
Szakmai súlypont: Fej-Nyaksebészeti daganatok sebészeti
és komplex onkoterápiás kezelése

1992 Szakvizsga gyakorlat a Semmelweis Egyetem
Szájsebészeti Klinikáján
Szakmai súlypont : Arc- Àllcsontsebészeti műtétek végzése

1991 JICA (Japanese International Cooperation Agency) ösztöndíjasként egészségügyi szervezés tanulmányozása Japánban 6 hétre

1993-96 Szakorvosi tevékenység a westphaliai Wilhelms Egyetem
Arc-, Állcsontsebészeti Tanszékén, Münsterben
Szakmai súlypont: Új műtéti technikák elsajátítása különös tekintettel a craniofaciális fejlődési rendellenességek és a mikrosebészeti rekonstrukciók területén

1996 – 2001 Vezető főorvosi megbízás
Fekvőosztály és a műtő felelős vezetője
Orthodontiai sebészeti és az onkológiai szakrendelés felelős vezetője
Szakmai súlypont:
1. Daganatsebészet,
2. Orthodontiai sebészet,
3. Traumatológia,
4. Mikrosebészet
5. Cranio-faciális fejlődési rendellenességek sebészete

2001 óta C3 Professzor, Tanszékvezető-helyettes egyetemi tanár

– Az onkológiai aktivitások teljes körű irányítása úgy a sebészet, mint az oktatás és a kutatás területén.
– A DRG (HBCS) elszámolás megbízott vezetője a tanszéken
– A német szakmai társaság DRG csoportjának helyettes vezetője
– A német szakmai társaság traumatológiai csoportjának tagja

2008 óta SZTE SZAKK ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, tanszékvezető egyetemi tanára
2017-2018 Az SZTE SZAKK orvosigazgatója
2018. februártól Az SZTE SZAKK elnöke


Dr. Jász Máté

Klinikai szakorvos

Iskolai végzettség:
1993-1999: SOTE, Budapest
1999: Általános orvos (MD), SOTE, Budapest
2001-2005 Semmelweis Egyetem, Budapest
2005: Fogorvos (DMD), Semmelweis Egyetem, Budapest
2005–: Doktori iskola, klinikai orvostudományok, Semmelweis Egyetem, Budapest
 Kutatási terület: A dentális erózió okai, megelőzése és kezelése
2008: Konzerváló fogászat, fogpótlástan szakorvosa, Semmelweis Egyetem, Budapest

Munkahelyek:
2005-2007: Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika központi gyakornok
2007- : Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika klinikai orvos
2007-: DJMED kft. Fogorvosi rendelő vezetője

Oktatói tevékenység:
2004–: Kórálettan gyakorlat (magyar, német)
2006–2012: Fogpótlástan gyakorlat (magyar német)
2006-: Orális biológia gyakorlat, előadás (magyar, német, angol)
2007–: Gnatológia gyakorlat (magyar, német, angol)
Továbbképző kurzusok fogorvosok, fogászati asszisztensek számára