EVENTS

THE ACADEMY

Denti Education Academy – azzal a céllal jött létre, hogy a Prof. Dr. Vajdovich István által 1989-ben elkezdett oktatási hagyományokat ápolja, azokat nemzetközi szintre terjessze ki. Az Akadémia rendszeresen szervez fogorvosok részére alap- és emeltszintű továbbképzéseket. Együttműködik a hazai és nemzetközi implantológia területén oktatással foglalkozó társaságokkal. Alapítóinak fontos célja, hogy az általuk elkezdett sok éves oktatómunka megfelelő keretek között folytatódjon. Az Alapítvány támogatni kívánja a fogorvosi implantológia tovább fejlesztéséért végzett tudományos-, kutató munkát. Ugyanígy támogatja a kitűzött céljainknak megfelelő oktatások, továbbképzések szervezését és tartását is. Az Alapítvány feladata továbbá a nyilvános eseményeken való szereplés, közreműködés, beleértve a jótékonysági programokat is.

Prof. Phd Vajdovich István